Avtorji in uredništvo

AVTORJI

Spletno mesto Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je plod enoletnega sodelovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Inštituta za transmedijski dizajn. Oblikovanje spletnega mesta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je del diplomske naloge študentke Oblikovanja vizualnih komunikacij, Pike Novak pod mentorstvom izr. prof. Boštjana Botasa Kende in somentorice Sare Božanić.

 

UREDNIŠTVO

Glavni urednik:
doc. Sašo Sedlaček saso.sedlacek@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za novice in FB vsebine:
Sara Vatovec pr@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za vsebine s področja knjižnične dejavnosti:
Vesna Krmelj vesna.krmelj@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za študijske in študentske zadeve:
Barbara Kalan barbara.kalan@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za vsebine s področja mednarodnega sodelovanja in Odgovorna urednica za študijske in študentske zadeve:
 Jasmina Zajc jasmina.zajc@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za vsebine s področja kadrov:
Nina Gršič nina.grsic@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za splošne in fiksne vsebine:
Daša Bračko dasa.Bracko@aluo.uni-lj.si
Tehnična urednica:
Nika Bratuž nika.bratuz@aluo.uni-lj.si

 

SODELAVCI UREDNIŠTVA

Zagotavljanje foto materiala
Miha Benedičič miha.benedicic@aluo.uni-lj.si
Prenos vsebin na splet
Bogdan Renko bogdan.renko@aluo.uni-lj.si
Urejanje socialnih profilov
Sara Vatovec pr@aluo.uni-lj.si
Tajnik/pravna služba
Urška Leban Guzej,univ. dipl. prav. urska.lebanguzej@aluo.uni-lj.si
Prodekanja za študijske zadeve
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš
Dekan
izr. prof. Boštjan Botas Kenda