Mednarodno

Mednarodna pisarna ALUO skrbi za organizacijo mobilnosti domačih in tujin študentov in zaposlenih, sklepa pogodbe s partnerskimi institucijami in obvešča o aktualnih razpisih s področja mobilnosti.

Erasmus+

Program Erasmus podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). V programu Erasmus + lahko sodelujejo naslednje države: 28 članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein in Norveška, države kandidatke EU:Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Švicarska konfederacija.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli  stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

 

DOKUMENTI

Ceepus

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati omogočanje mobilnosti študentov in profesorjev v Srednji Evropi ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti.

MOBILNOST ŠTUDENTOV IN PROFESORJEV

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Ustanovijo jih posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. Cilj programa CEEPUS je razvoj izobraževanja, zato je financiranje kongresov, konferenc in raziskovanj izključeno.
Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti! Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.
Načeloma lahko za štipendijo prosijo tudi študenti z institucij, ki niso vključene v mrežo, in sicer kot t.i. prosti študenti (“free movers”). Informacije o prostih štipendijah je mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želijo na izpopolnjevanje.

OSNOVNI POGOJI

Študenti:

 • končana dva semestra študija
 • omejitev starosti: do 35 let
 • državljanstvo ene od držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
 • dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 12 mesecev;
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)

Profesorji:

 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • najkrajše obdobje: 10 delovnih dni

Prijavni roki:

 • 15. januar: prijava/podaljšanje mrež (koordinator!)
 • 15. junij: za štipendije za zimski semester
 • 15. november: za štipendije letni semester in zadnji rok za proste študente (“free moverje” )

Prijave / podaljšanja mrež ter prijave za štipendije znotraj mrež potekajo v celoti preko internetne strani CEEPUS programa http://wwwc.oead.ac.at/ . Prosti študenti pa morajo prijavni obrazec izpolniti v papirni obliki, priložiti vse potrebne dokumente in prijavo poslati na Nacionalni urad CEEPUS v matični državi. Obrazec najdete na straneh CEEPUS programa pod Informacijami – Mobility.

KORAKI PRIJAVE in IZMENJAVE

 1. Izpolni internetno prijavo (izbereš mrežo, matično institucijo, institucijo gostiteljico, želeno obdobje in trajanje izmenjave, vpišeš svoje podatke) – NATANČNO, s PRAVIMI PODATKI!!
 2. Tvoja prijava je nato potrjena na treh nivojih: najprej jo mora odobriti lokalni koordinator na matični instituciji, nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi, zadnja dokončna dodelitev CEEPUS štipendije pa je v rokah nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici. Vse to poteka elektronsko, preko CEEPUS internetne strani.
 3. Prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) CEEPUS štipendije prejmeš po el. pošti.
 4. Nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice ti nato pošlje vso dokumentacijo in vse informacije v zvezi z odobreno CEEPUS izmenjavo na naslov, ki si ga navedel v prijavi. Sprejem štipendije potrdiš tako, da pošlješ nazaj t.i. ‘Letter of Acceptance’ (in ostalo dokumentacijo, po navodilih v dopisu!).
 5. Sledi priprava na bivanje v tujini (viza, zavarovanje,če je potrebno) – za to si odgovoren sam.
 6. Institucija gostiteljica ti pomaga vključiti se v novo okolje (nastanitev, kje dvigneš štipendijo…)
 7. Študiraš in uživaš na izmenjavi
 8. Pred odhodom domov, ti mora koordinator mreže/partner z institucije gostiteljice podpisati potrdilo o opravljeni izmenjavi, t.i. ‘Letter of Conformation’.
 9. Najkasneje v 2 tednih po prihodu domov, moraš predložiti potrdilo o opravljeni izmenjavi (Letter of Conformation) in poročilo (Student/Teacher Report) nacionalni CEEPUS pisarni. Obrazec poročila najdeš na CEEPUS internetni strani.

 

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav:

 • Avstrija
 • Češka
 • Hrvaška
 • Madžarska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Slovenija

V akademskem letu 2015/16 se bo pridružila še Srbija in Črna gora.

Vse in še več lahko preberete uradni strani CEEPUS programa: http://www.oead.ac.at

Seznam držav

Avstrija
Češka
Danska
 • Designskolen Kolding

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov1

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
Estonija
 • Estonian Academy of Arts Tallinn

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov2

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Kiparstvo
  Konserviranje in restavriranje likovnih del
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
  Slikarstvo
Finska
Francija
Hrvaška
Irska
Italija
 • Accademia Belle Arti Bologna

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov1

  Tip izmenjaveErasmus+

  Kiparstvo
  Slikarstvo
 • Accademia di Belle Arti di Bari

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov3

  Tip izmenjaveErazmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Kiparstvo
  Konserviranje in restavriranje likovnih del
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
  Slikarstvo
 • Accademia di Belle Arti di Brera – Milano

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov3

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Kiparstvo
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
  Slikarstvo
 • Accademia di Belle Arti di Lecce

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov2

  Tip izmenjaveErasmus+

  Kiparstvo
  Slikarstvo
 • Politecnico di Milano

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov1

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
 • University of Ferrara

  Stopnja študija1.

  Število študentov2

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
Nemčija
Nizozemska
 • Hanze University Groningen

  Stopnja študija1.

  Število študentov4

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Kiparstvo
  Konserviranje in restavriranje likovnih del
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
 • University of Avans (Breda)

  Stopnja študija1.

  Število študentov3

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Kiparstvo
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
  Slikarstvo
Poljska
 • Academy of Fine Arts in Gdansk

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov2

  Tip izmenjaveErasmus+

  Kiparstvo
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
  Slikarstvo
 • Academy of Fine Arts in Warsaw

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov2

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Kiparstvo
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
  Slikarstvo
Portugalska
Slovaška
 • Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

  Stopnja študija1. in 2.

  Število študentov2

  Tip izmenjaveErasmus+

  Industrijsko in unikatno oblikovanje
  Konserviranje in restavriranje likovnih del
  Oblikovanje vizualnih komunikacij
Španija
Švedska
Turčija
Velika Britanija