29. 1. 2016

Alešu Debeljaku v slovo

Pretresla nas je žalostna novica,
da je mnogo prezgodaj odšel naš sodelavec prof. dr. Aleš Debeljak.

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) je na starih univerzitetnih študijskih programih poučeval predmet Sociologija kulture, na 2. bolonjski stopnji pa so ga naši študentje srečevali pri predmetu Umetnost, kultura, družba.

Prof. dr. Aleš Debeljak, sicer redni profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je bil pesnik, esejist, publicist, prevajalec, urednik in sociolog kulture, na vseh ravneh prodoren mislec, ki mu ostajamo hvaležni za njegovo vlogo v razvoju kritičnega mišljenja naših študentov.

 

Foto: Jure Eržen (Delo)