23. 4. 2015

Jure Mikuž je dobitnik letošnje nagrade Izidorja Cankarja

Za izjemen prispevek k razširitvi metodoloških okvirov umetnostnozgodovinskega raziskovanja na Slovenskem je letošnjo nagrado Izidorja Cankarja prejel dr. Jure Mikuž, redni profesor za umetnostno zgodovino in umetnostno teorijo na UL ALUO. Slavnostna podelitev nagrade in priznanj Izidorja Cankarja, ki jih podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, je potekala v sredo, 22. aprila 2015, v Groharjevi dvorani Moderne galerije.

Prof. dr. Jureta Mikuža je zaradi izstopajočega prispevka k razvoju umetnostne zgodovine na znanstvenoraziskovalnem, kritiškem, pedagoškem in kuratorskem področju za nagrado predlagala UL ALUO. V predlogu je bilo zapisano, da kandidat spada med peščico slovenskih vrhunskih strokovnjakov, ki se vse življenje s popolno predanostjo, poglobljenostjo in nepopustljivo znanstveno skrbnostjo posvečajo vsem vidikom znanstvenega in strokovnega dela. Z isto zagnanostjo se poglablja v teme iz nacionalne in internacionalne umetnostne zgodovine, raziskuje srednjeveške, novoveške in sodobne umetnostnozgodovinske probleme. Njegova orientacija je v zadnjih petnajstih letih, ki jih je profesionalno preživel na akademskih pedagoških in znanstvenoraziskovalnih ustanovah prav izjemna v tem, da je ob osupljivi znanstveni širini zmogel pronikniti v najbolj specialistične, celo raritetne znanstvenoraziskovalne teme. Razpon tematik sega od modernističnega in sodobnega slikarstva – prispeval je temeljne študije o Gabrijelu Stupici, Andreju Jemcu, Gustavu Gnamušu in Otu Rimeleju – do grafik in risb iz Valvasorjeve zbirke v monumentalnem založniškem projektu Iconotheca Valvasoriana pa do študija srednjeveških posredniških podob, ko je polje umetnostnozgodovinskih raziskav včasih razširil s psihoanalitičnim drugič pa z antropološkim pristopom.

Med naslovi njegovih petnajstih pomembnejših monografskih knjižnih del posebej izstopajo Podoba roke, Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma, Zrcaljena podoba : ogledalo in zunanjost polja in Kri in mleko: sugestivnost podobe.

Dr. Jure Mikuž je svojo strokovno pot začel kot kustos v ljubljanskem Muzeju NOB in jo najprej v isti vlogi potem pa kot njen direktor nadaljeval v Moderni galeriji Ljubljana v letih 1974 do 1992. Po krajšem obdobju kulturnopolitične dejavnosti se je začel intenzivneje posvečati znanstvenoraziskovalnemu in pedagoškemu delu na inštitutu ISH pa tudi v mednarodnih povezavah. Od leta 2010 kot redni profesor UL predava umetnostno zgodovino in umetnostno teorijo na UL ALUO.

Že v času študija je zavzemal kritično stališče do stanja umetnostnozgodovinske stroke pri nas. Bistveno je prispeval k modernizaciji stroke in njeni svetovljanskosti ter z vztrajanjem pri analiziranju mednarodnih umetnostnih povezav in umeščanju slovenske umetnosti vanje utemeljil realistično osnovo za vrednotenje našega prispevka k svetovni umetnosti.

Foto: Matija Pavlovec, z dovoljenjem Moderne galerije Ljubljana