17. 4. 2015

Mednarodni simpozij o (alternativnih) pedagoških praksah

Praznovanje 30-letnice univerzitetnega študija oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL), poimenovano Oblikovanje je povsod okoli nas, se bo zaključilo z mednarodnim simpozijem o (alternativnih) pedagoških praksah z naslovom Izobraževanje na področju oblikovanja: Kaj vidiš? Kaj misliš o tem? Kaj s tem narediš?

Na simpoziju, ki bo potekal  v sredo, 22. aprila 2015 v Klubu CD Cankarjevega doma v Ljubljani, bo v središče postavljeno vprašanje o nujnosti reformiranja oblikovalskega izobraževanja v 21. stoletju. Namreč, družbeni, okoljski, politični, ekonomski in kulturni premiki vsakič znova zahtevajo tako preverjanje relevantnosti učnih načrtov kot iskanje novih (alternativnih) pedagoških praks na področju oblikovanja (in tudi širše). Zastavljena vprašanja presegajo navidez ozko definirano temo: izobraževanje na področju oblikovanja. Spodbujajo razmišljanja o namenu oblikovanja in razvoju individualne etike. Oboje se dotika vseh nas, saj je oblikovanje eden od ključnih gradnikov našega okolja in posledično za poklic oblikovalca/oblikovalke velja, da opravlja izredno odgovorno delo.

Skozi naštete teme bodo udeležence vodili trije priznani mednarodni strokovnjaki, z bogatimi izkušnjami tako s področja izobraževanja kot tudi industrije: dr. Teal Triggs – Royal College of Art, London (VB/ZDA), David Erixon – Hyper Island, Švedska (Irska/Švedska) in dr. Tony Fry – University of Tasmania Creative Exchange Institute (Avstralija). Slednji je v svoji knjigi Becoming Human by Design zapisal: »Od nekdaj smo bili delno preoblikovani s strani sveta, ki ga oblikujemo. To, česar do sedaj še nismo storili, je, da bi takšno delovanje spremenili v zavestno dejanje, dejanje, s katerim bi neposredno in namerno transformirali sebe.« To izjavo bi lahko označili za vodilo celotnega simpozija – kako s spremembo namena oblikovanja spodbuditi spremembe v izobraževanju na področju oblikovanja.

Dogodek bosta moderirali doc. dr. Petra Černe Oven in dr. Barbara Predan, vsebinski vodji in koordinatorki projekta. Z veseljem napovedujemo, da bo po simpoziju pod uredniško taktirko Černe Ovnove in Predanove izšel tudi zbornik besedil in predavanj na temo izobraževanja na področju oblikovanja.