18. 5. 2015

Objavljen je razpis za vpis v študijske programe 2. stopnje

UL ALUO je za prihodnje študijsko leto 2015/2016 razpisala 118 prostih vpisnih mest za redni in 6 vpisnih mest za izredni študij v študijske programe 2. stopnje. Z vpisnimi pogoji in študijem na Akademiji se bodo lahko bodoči študenti podrobno seznanili na informativnih dnevih, ki bodo potekali 11. in 12. junija 2015.

Vlada RS je sprejela sklep o soglasju k Razpisu za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2015/2016. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) izvaja pet magistrskih študijskih programov 2. stopnje, ki trajajo dve leti. To so: Slikarstvo, Konserviranje in restavriranje likovnih del, Kiparstvo, Industrijsko in unikatno oblikovanje in Oblikovanje vizualnih komunikacij.

Vpis je možen samo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Kandidati z zaključenim študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij ali z zaključenim visokošolskim oz. strokovnim študijskim programom, sprejetim pred ZViS 2004, morajo poleg prijave oddati tudi Prošnjo za določitev pogojev za vpis na magistrski študijski program 2. Stopnje.

 

Študijski program Slikarstvo (smeri Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji):

 • Informativni dnevi: petek, 12.6. 2015, ob 10. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
 • Rok za oddajo prijav: 9.9. 2015
 • Datumi oddaje map/portfolijev: 9.9. 2015, od 10. do 12. ure, sejna soba, Erjavčeva 23
 • Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 15.9. – 16.9. 2015

Študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del (smeri Konserviranje in restavriranje polihromirane plastike, Konserviranje in restavriranje stenskih slik in kamna):

 • Informativni dnevi: četrtek, 11.6. 2015, ob 10. uri in ob 14. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
 • Rok za oddajo prijav: 30.6. 2015
 • Datumi oddaje map/portfolijev: ob oddaji prijavne dokumentacije, najkasneje do 30.6. 2015, od 10. do 13. ure, Referat za podiplomski študij, Erjavčeva 23
 • Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 4.9. – 7.9. 2015

Študijski program Kiparstvo:

 • Informativni dnevi: petek, 12.6. 2015, ob 10. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
 • Rok za oddajo prijav: 1.9. 2015
 • Datumi oddaje map/portfolijev: 1.9. 2015, od 10. do 12. ure, sejna soba, Erjavčeva 23
 • Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 9.9 – 11.9. 2015

Študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri Industrijsko oblikovanje, Oblikovanje stekla in keramike):

 • Informativni dnevi: petek, 12.6. 2015, ob 10. uri, predavalnica št. 118, Dolenjska 83
 • Rok za oddajo prijav: 1.9. 2015
 • Datumi oddaje map/portfolijev: 1.9. 2015, od 10. do 12. ure, predavalnica 306, Dolenjska 83
 • Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 9.9. –11.9. 2015

Študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija, Interaktivno  oblikovanje):

 • Informativni dnevi: petek, 12.6. 2015, ob 10. uri, predavalnica št. 118, Dolenjska 83
 • Rok za oddajo prijav: 1.9. 2015
 • Datumi oddaje map/portfolijev: 1.9. 2015, od 10. do 12. ure, predavalnica 306, Dolenjska 83
 • Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 9.9 – 11.9. 2015

 

English version of the Call for Enrolment in the document below: