28. 4. 2015

Okrogla miza o umetnosti in (ne)delu

Študentski Svet UL ALUO v sodelovanju s študentskim društvom Iskra organizira javno razpravo, s katero želijo razpreti polje premisleka o pogojih dela v umetnosti in kulturi. Dogodek se bo odvijal v četrtek, 7. maja 2015, ob 18.00, v učilnici 7 na Oddelku za slikarstvo in kiparstvo UL ALUO, Erjavčeva 23.

Sodelujoči želijo premisliti relacijo med umetnostjo in delom, raziskati razpršeno polje, ki ga koncept dela zaseda v sodobnem kriznem diskurzu in znotraj le-tega locirati mesto umetnika v širšem pomenu besede. Ne nazadnje si kot nalogo zastavljajo tudi soočenje z različnimi imeni, ki krožijo po tem polju, kot so umetnik, kulturni delavec, kulturnik, itd.

Prav tako se želijo odmakniti od obstoječe množine načinov spoprijemanja s prihodnostjo mladih študentskih generacij, kot so karierna in podjetniška svetovanja ter motivacijski dogodki, saj ne odstopajo od avtonomije umetniškega študija, ki jo ta ima pri izbiri svojega objekta in smotra. Alternativo vidijo v premisleku okolij in robov koncepta dela. Misliti želijo v smeri ustvarjanja pogojev kritičnega vključevanja umetniškega delovanja v diskurzivni prostor dela, pri tem pa se ne želijo sprijazniti z redukcionizmom ali posplošitvami problema.

Sodelovali bodo:

Tjaša Pogačar, ustvarjalka in kritičarka sodobne umetnosti. Je članica projekta Neteorit, zunanja sodelavka revije Praznine in soustanoviteljica ter so-urednica revije za kritiko in teorijo sodobne umetnosti ŠUM. Glavna tema njenega dela je vprašanje (ne)produktivnosti umetnosti v navezavi s prevladujočimi okvirji produktivnosti v obstoječem socio-političnem kontekstu.

Dr. Primož Krašovec, sociolog, predavatelj na Filozofski fakulteti, urednik (založba Sophia/Naprej! in revija Borec), pisec, občasna medijska osebnost in prevajalec (Keynes, Schumpeter, Jameson). Poleg tega je častni član Delavsko-punkerske univerze in član Iniciative za demokratični socializem. Teoretsko se ukvarja s kritiko politične ekonomije.

Kaja Kraner, doktorska študentka humanističnih znanosti na AMEU-ISH v Ljubljani. Deluje kot piska o sodobni umetnosti, znotraj kolektiva Neteorit, mednarodnega rezidenčega programa Pekarne Magdalenske mreže in kot članica uredništva ŠUM. V svojem teoretskem in umetniškem delu se osredotoča predvsem na povezave med umetnostjo in politiko, ter umetnostjo in (umetniško) teorijo.

Okroglo mizo bo moderiral Voranc Kumar, predsednik Študentskega Sveta UL ALUO, podiplomski študent kiparstva in dodiplomski študent sociologije in filozofije.

 

Vljudno vabljeni!