31. 3. 2015

Razpis za sodelovanje pri projektu Flow Festival Ljubljana

Objavljamo razpis za sodelovanje pri projektu Flow Festival Ljubljana, ki bo potekal od 26. do 28. junija 2015 na območju Tobačna mesto v Ljubljani. Študente vabimo, da svojo željo po udeležbi pri projektu priglasijo mentorjem,ti pa se prijavite na listo mentorjev.

Cilj razpisa je oblikovati nekaj zanimivih rešitev s področja novih medijev, grafitov, grafičnega oblikovanja, video projekcij, osvetlitve in instalacij (vse zasnova in realizacija) na območju Tobačna mesto v Ljubljani. Rešitve naj bodo enostavne, jasne, izvedljive ter inovativne – še ne videne. Kjer je to mogoče, je zaželeno, da so oblikovane iz odpadnih materialov.

Kaj je Flow Festival 

Flow Festival je eden izmed vodilnih glasbenih, oblikovalskih, kulturnih dogodkov na svetu. Je eden najbolj edinstvenih in kreativnih festivalov, ki po desetletju delovanja letos prvič gostuje izven svojih domačih, finskih meja. Leta 2004 je bil v Helsinkih oblikovan kot serija “underground” dogodkov, vendar je Flow hitro zrasel v enega izmed vodilnih glasbenih dogodkov v Evropi. V zadnjih treh letih je helsinški festival v treh dneh obiskalo več kot 60.000 ljudi. Flow Festival je postal navdušujoča mešanica popularne kulture, eksperimentalne umetnosti ter vrhunske kulinarične ponudbe. Vse vsebine, kot tudi izvajalci sami, partnerji ter ponudniki, so skrbno izbrani in načrtovani ter kot taki ponujajo najnaprednejšo doživetje in kulturno platformo za urbano občinstvo. Zasnova festivala sloni na sodelovanju z lokalnim okoljem – umetniki, gostinci, društvi, ponudniki izdelkov in storitev, ki tako dobijo prostor za oseben stik s širšo javnostjo.

Postopek prijave na razpis 

Zainteresirani študenti naj se prijavijo pri mentorju, osnutek izdelka pa naj poleg skice vsebuje še podatke o avtorju (ime in priimek, smer študija, letnik študija) in mentorju; specifikacijo uporabljenih materialov, delovnih sredstev in postopka za izvedbo izdelka ter predvidene stroške za izvedbo izdelka.

Rok za oddajo osnutkov je torek, 7. april 2015, do 15. ure na elektronski naslov maja.cas@aluo.uni-lj.si izključno v obliki povezave (link) do osnutka. Avtor lahko kandidira z več osnutki. Petčlanska komisija bo nato ocenila prejete predloge po merilih uporabnosti, ličnosti ter enostavnosti in cene izvedbe.

Celoten razpis je objavljen v pripetem dokumentu, vsem študentom pa je bil poslan tudi prek visokošolskega informacijskega sistema (VIS) 26. marca 2015.