2. 2. 2015

Zaslužnim študentom podelili Prešernove nagrade ter nagrade in priznanja ALUO

Dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) izr. prof. Boštjan Botas Kenda je slovesno podelil šest Prešernovih nagrad, deset nagrad ALUO in dvanajst priznanj ALUO za leto 2014.

Konec januarja je na Univerzi v Ljubljani potekala slovesna podelitev diplomskih listin ter nagrad in priznanj študentom ALUO. Kot je v svojem nagovoru poudaril dekan, je ponosen na to, da je tudi v letu 2014 veliko študentov, ki so si s svojim delom prislužili nagrade in priznanja, še posebej najvišjo nagrado, to je Prešernove nagrade. S tem želi ALUO spodbuditi kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov.

Čestitamo vsem prejemnikom!

Prejemniki PREŠERNOVE NAGRADE ZA ŠTUDENTE UL ALUO

 • Breda Klančič, Katarina Kranjc, 2013/2014 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje, mentorji doc. Jure Miklavc, prof. Vladimir Pezdirc, dr. Barbara Predan, strokovna sodelavka
 • Mitja Mihelič, diplomant v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Oblikovanje, smer Oblikovanje vizualnih komunikacij, mentor prof. Milan Erič, somentorica dr. Mirjana Ule
 • Janja Baznik, diplomantka v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Oblikovanje, smer Oblikovanje vizualnih komunikacij, mentor prof. Milan Erič
 • Maruša Ličen, diplomantka v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del, mentorica izr. prof. Miladi Makuc Semion
 • Tia Avsec, 2013/2014 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Kiparstvo, mentor prof. Jože Barši
 • Duša Jesih, 2013/2014 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Slikarstvo, mentor izr. prof. Zmago Lenardič

Prejemniki Nagrade UL ALUO

 • Luka Bassanese, 2013/2014 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje, mentor prof. Vladimir Pezdirc
 • Silva Cimperman, diplomantka v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje, mentor doc. Jure Miklavc
 • Sebastian Žetko, diplomant v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Oblikovanje, smer Oblikovanje vizualnih komunikacij, mentorica doc. dr. Petra Černe Oven
 • Ana Baraga, diplomantka v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Oblikovanje, smer Oblikovanje vizualnih komunikacij, mentor prof. Milan Erič
 • Nadja Šičarov, 2013/2014 dodatno leto univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del, mentorica izr. prof. Tamara Trček Pečak
 • Matic Nosan, diplomant v študijskem letu 2013/2014, univerzitetni študijski program Restavratorstvo, mentorica izr. prof. Miladi Makuc Semion
 • Tin Švagelj, 2013/2014 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kiparstvo, mentor prof. Jože Barši
 • Neža Knez, 2013/2014 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kiparstvo, mentor izr. prof. Alen Ožbolt
 • Iza Pavlina, 2013/2014 1. letnik magistrski študijski program druge stopnje Slikarstvo, mentor izr. prof. Žiga Kariž
 • Maria Karnar Lemesheva, 2013/2014 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Slikarstvo, mentor prof. Branko Suhy

Prejemniki Priznanja UL ALUO

 • Blaž Habjanič, 2013/2014 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje, mentorica doc. Barbara Prinčič
 • Neža Uran, 2013/2014 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje, mentorica doc. Barbara Prinčič
 • Sara Lukanc, Nika Fugina, Jan Gortnar, Sebastjan Hočevar, 2013/2014 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Interaktivno oblikovanje, mentorja prof. Eduard Čehovin, asistentka Lidija Đikanovič
 • Anže Jesenovec, Gregor Makovec, Peter Primožič, 2013/2014 3. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Grafično oblikovanje, mentorja prof. Ranko Novak, prof. Radovan Jenko
 • Lidija Plestenjak, 2013/2014 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Ilustracija, mentorji doc. Junoš Miklavc, prof. Radovan Jenko, asistentka Tanja Semion
 • Ana Marie Duboković, 2013/2014 dodatno leto univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del, mentorica izr. prof. Lucija Močnik Ramovš
 • Ana Žerjal, 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Kiparstvo, mentor prof. Jože Barši
 • Andreja Pegan, 2013/2014 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kiparstvo IV, mentor izr. prof. Alen Ožbolt
 • Babette Gorenc t Lam, 2013/2014 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kiparstvo, mentor prof. Matjaž Počivavšek
 • Neja Zorzut, 2013/2014 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Slikarstvo, mentor izr. prof. Bojan Gorenec
 • Rok Horvat, 2013/2014 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Slikarstvo, mentor izr. prof. Bojan Gorenec
 • Anja Jelovšek, 2013/2014 dodatno leto univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Slikarstvo, mentor izr. prof. Žiga Kariž