Podiplomski študijski program

Slikarstvo

Magistrski program je oblikovan z namenom, da študentom omogoči osebni razvoj v smeri samostojnega in kritičnega umetniškega ustvarjalca pa tudi delovanje na sorodnih podro­čjih kulturnega delovanja, ki zahtevajo znanja in spretnosti, ki so jih študentje pridobili.

S tem namenom študentom omogočamo skupno pasivno in aktivno obiskovanje razstav, organiziramo tematske in druge skupinske razstave ter ogled pomembnih likovnih razstav doma in v tujini. Program je sestavljen le v nujnem delu iz obveznih sestavin, saj je na tej stopnji primerno, da si študentje sami oblikujejo svoj kurikulum.

Jedro programa predstavlja študentova lastna umetniška produkcija in z njo povezan magistrski projekt, sestavljen iz umetniškega dela in njegove teoretske obrazložitve.

Na magistrski stopnji ima program tri smeri: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji.

Splošni podatki o študiju

IME: Slikarstvo

STOPNJA: magistrski študijski program druge stopnje

TRAJANJE: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji

STROKOVNI NASLOV: magistrica slikarstva oziroma magister slikarstva

OKRAJŠAVA: mag. slik.

ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Razpis za vpis 15/16

Vlada RS je sprejela sklep o soglasju k Razpisu za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2015/2016. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Vpis je možen samo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  (http://portal.evs.gov.si/prijava/).

 • Informativni dnevi: petek, 12. 6. 2015, ob 10. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
 • Rok za oddajo prijav: 9. 9. 2015
 • Datumi oddaje map/portfolijev: 9. 9. 2015, od 10. do 12. ure, sejna soba, Erjavčeva 23
 • Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 15. –16. 9. 2015

 

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše, kdor je:
1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolio) s področja slikarstva oziroma njegovih smeri (slikarstvo, grafika, video in novi mediji) in predložitev pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji v obsegu dveh strani besedila,
2. in končal:

 1. kateri koli študijski program 1. stopnje: Slikarstvo, Grafika, Novi mediji, Kiparstvo, Likovna umetnost/Fine Arts;
 2. študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija (od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk);
 3. ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu od 10 do 60 ECTS kreditnih točk.

Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b in c, se manjkajoče študijske obveznosti določijo individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in delovne izkušnje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a do c, v tujini, opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so končali svoje šolanje v Sloveniji.

Kako se vpišem

 1. S študijskim programom se seznaniš na informativnem dnevu in dogodku Informativa.
 2. Postopek prijave je objavljen v razpisu za vpis na študijski program. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva, UL in na ALUO.
 3. Ob prijavi oddaš tudi predstavitveno mapo.
 4. Po uspešni prijavi te obvestimo o pristopu k preizkusu nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor (podrobna navodila so objavljena v besedilu razpisa in na spletni strani ALUO).
 5. O rezultatih sprejemnega postopka te obvesti ALUO.
 6. Vpis na ALUO poteka elektronsko konec septembra; o vpisu boš prejel obvestilo referata za podiplomski študij.

RAZPIS

Pedagogi

izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe

Uršula Berlot se je rodila 1973 v Ljubljani. Po končani Naravoslovno-matematični srednji šoli je dve leti študirala filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost…

Več
prof. mag. Milan Erič

Milan Erič se je rodil leta 1956 v Slovenj Gradcu. Študiral je slikarstvo pri profesorju Janezu Berniku na ALU v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1979. Študij je nadaljeval na…

Več
izr. prof. Bojan Gorenec

Bojan Gorenec je bil rojen 1956 v Ljubljani. Leta 1979 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Marjanu Pogačniku in prof. Jožetu Brumnu. Od leta 1980…

Več
izr. prof. Marjan Gumilar

Opis pedagoga Marjan Gumilar, rojen leta 1956 v Murski Soboti, je med letoma 1976–80 študiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, nato pa slikarstvo na Akademiji za likovno…

Več
izr. prof. Sergej Kapus

Sergej Kapus se je rodil leta 1950. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za umetnostno zgodovino in sociologijo. Razstavljati je začel leta 1975. Je avtor teoretičnih in…

Več
izr. prof. mag. Žiga Kariž

REFERENCE 2008–2013 Samostojna razstava: 2011 – “Lost Paradise”, Moderna galerija, auditorium, Ljubljana, Slovenija (samostojna razstava, v sodelovanju z Vasjo Cencičem) Skupinske razstave: 2013 – Dear Art, Calvert 22, London, Velika…

Več
izr. prof. Zmago Lenárdič

Zmago Lenárdič se je rodil leta 1959 v Ljubljani. Med letoma 1979 in 1984 je študiral filozofijo in sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, po diplomi iz sociologije pa še…

Več
prof. dr. Jure Mikuž

Jure Mikuž se je rodil leta 1949 v Ljubljani, kjer je 1972 na Univerzi diplomiral iz zgodovine umetnosti in zgodovine. Med letoma 1972–1974 je bil kustos likovne zbirke v Muzeju…

Več
prof. dr. Jožef Muhovič

Jožef Muhovič, rojen leta 1954 v kraju Sv. Lenart pri Gornjem Gradu, je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1977. Leta 1980 je zaključil specialko iz slikarstva…

Več
prof. mag. Branko Suhy

Branko Suhy se je rodil 1950 v Mariboru. Leta 1974 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Janezu Berniku. Leta 1976 je končal slikarsko specialko pri…

Več
prof. mag. Tugomir Šušnik

Tugo Šušnik se je rodil leta 1948 v Ljubljani, kjer je leta 1974 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost. Leta 1979 je opravil specialko pri prof. Andreju Jemcu in Jožetu…

Več
izr. prof. mag. Borut Vogelnik

Borut Vogelnik, rojen 1959 v Kranju, je leta 1983 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Je ustanovni član skupine Irwin, v kateri deluje vse od leta 1983. Skupina,…

Več
izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Nadja Zgonik, rojena 1964 v Postojni, je 1988 diplomirala, 1993 magistrirala in 1997 z disertacijo Mit nacionalnega v slovenski likovni umetnosti doktorirala na Filozofski fakulteti. V letih 1986–1987 je delala…

Več

Smer: Video in novi mediji

Opis smeri

Namen magistrskega študija je priprava študentov za izvedbo zahtevnejših multimedijskih projektov, ki zajemajo film, 3D modeliranje, animacijo in interaktivne projekte. Pristop je individualen, usmerjen v dopolnjevanje in nadgrajevanje študentove izhodiščne zamisli tako v teoretičnem kot tudi v praktičnem delu. Spodbujamo interdisciplinarno sodelovanje, sodelujemo s Fakulteto za računalništvo in informatiko (FRI), z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) in z Akademijo za Glasbo (AG). Pridobljena znanja študentom omogočijo samostojno delovanje, prijavljanje na domače in mednarodne razpise ter delo v kreativni industriji.

URNIK ZA SMER Video in novi mediji

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Grafika

Opis smeri

Magistrski program usmerja in omogoča osebni razvoj v znani specifičnosti, ki jo pogojuje zahtevno razumevanje in gradnja likovnega jezika z matrico. Študentovo vztrajno delo, tako v grafičnem ateljeju kot tudi pri teoretičnem študiju, pripomore k jasnemu razlikovanju in vrednotenju med originalnim grafičnim odtisom in vsakršno reprodukcijo.

Bistvo izvirne umetniške grafike , ki ni ne industrijska grafika ne grafično oblikovanje ne fotografska reprodukcijska povečava, izhaja iz matrice, katere zahtevnost moramo enačiti z gradnjo slike na platnu ali ustvarjanjem skulpture. Z upoštevanjem zgodovinskih izkušenj in poznavanj velikih grafičnih mojstrovin ter ob razumevanju umetnosti dvajsetega stoletja lahko študentje likovno rastejo in kakovostno razvijajo lasten osebni koncept. Pri tem je pomen risbe nenadomestljiv. Kvaliteta dela je preko risbe najbolj prepoznavna in dragocena ter prepričljivo karakterizira njegovo osebnost. Ob študiju se še posebej izpostavlja pomen ogledov razstav in s tem originalov, ki bistveno vplivajo na ustvarjalne odločitve.

URNIK ZA SMER Grafika

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Slikarstvo

URNIK ZA SMER Slikarstvo

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.