Tečaj risanja – slikarstvo

Pripravljalni tečaj risanja za vpis v študijski program Slikarstvo bo potekal ob petkih, od 16.00 do 19.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za slikarstvo, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana. Pričel se bo v petek, 19. februarja 2016.

 

VSEBINE

  • Uvodno predavanje iz likovne teorije (prof. dr. Jožef Muhovič).
  • Seznanitev s klasičnimi risarskimi tehnikami (svinčnik, oglje) in praktičnimi metodami za pomoč pri gradnji risarskega prostora (viziranje).
  • Seznanitev z logično strukturo metode risarskega procesa po modelu: od opazovanja, preko skice do prostorsko in kompozicijsko celovite risbe (načini opazovanja, funkcija skice, obravnava risbe kot kompozicijske celote).
  • Obravnava sintaktičnih principov gradnje likovnega prostora pri risanju tihožitja, portreta in figure v prostoru (obravnava prostorskih ključev kot so zakonitosti perspektive, principi usklajevanja razmerij in prostorskih planov, principa modelacije in senčenja).
  • Morfološki principi obravnavanja glave in figure kot prostorskih objektov, s poudarkom na karakternih značilnostih.
  • Sintaktični principi likovne kompozicije (format in njegove značilnosti, umestitev oblike v format – kadriranje, razmeščanje oblik v formatu).
  • Osnove likovnega izražanja (oblika in izraz).
  • Analiza možnosti lastnega likovnega izraza.

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 3. februarja 2016 dalje, po e-pošti dekanat@aluo.uni-lj.si.

 

Pričetek

Petek, 19. februar 2016, ob 16.00.

 

Trajanje

Od 19. februarja do 3. junija 2016, 45 šolskih ur.

 

Vodja tečaja

Tečaj bo vodil habilitiran učitelj s področja slikarstva.

 

Materiali

Osnovni material udeleženci dobijo na tečaju.