Tečaj kiparstva

Pripravljalni tečaj kiparstva (in vpogled v sodobne umetniške prakse) za vpis v študijski program Kiparstvo bo potekal ob petkih, od 16.00 do 19.00, in ob sobotah, od 10.00 do 13.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za kiparstvo, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana. Pričel se bo v petek, 4. marca 2016.

Tečaj ni namenjen samo pripravam na preizkus nadarjenosti, ampak tudi vsem ljubiteljem tovrstne umetniške prakse, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja kiparstva.

 

VSEBINE

  • Modeliranje glave po živem modelu.
  • Priprava glinenega izdelka za žganje.
  • Vlivanje v mavec.
  • Komponiranje in montaža kiparskih celot in inštalacij.
  • Obisk ene od razstav v Ljubljani z mentorjem.
  • Seznanjanje s praksami v posameznih letnikih na kiparskem oddelku.
  • Seznanjanje z zgodovino modernističnega kiparstva in s sodobnimi umetniškimi praksami (po izbrani literaturi).

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 3. februarja 2016 dalje, po e-pošti dekanat@aluo.uni-lj.si. Število udeležencev je zaradi individualnega pristopa omejeno na najmanj 5 in največ 10 slušateljev.

 

Pričetek

Petek, 4. marec 2016, ob 16.00.

 

Trajanje

Od 4. marca do 22. aprila 2016, 48 šolskih ur.

 

Vodje tečaja

Tečaj vodijo profesorji kiparskega oddelka: prof. mag. Jože Barši, izr. prof. Alen Ožbolt in prof. Matjaž Počivavšek. Tehnološke postopke bo vodil doc. mag. Metod Frlic.

 

Materiali

Osnovni material udeleženci dobijo na tečaju.