prof. dr. Marin Berovič

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Cilj predmeta je spoznati študenta z osnovnimi zakonitostmi fizike in kemije, ki so platforma za nadaljnje razumevanje in izvajanje predmetov, ki se navezujejo na naravoslovje in materiale v restavratorstvu. Spozna snov in snovne lastnosti, strukture zmesi, koloidov in pravih raztopin, disperzij, gelov in solov. Spozna strukturo molekularnih in elementarnih delcev, funkcijo snovi, pomen oksidov kovin in nekovin, funkcijo katalizatorjev in inhibitorjev. Disperzije, v smislu emulzij, aerosolov in suspenzij. Pridobljena znanja predstavljajo povezavo s strokovnimi predmeti in omogočajo razumevanje osnovnih pojmov, zakonitosti, teorij, pojavov, struktur, procesov, relacij, postopkov in osnovnih znanj fizike in kemije v teoriji in praksi.

Študent se spozna z osnovnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnosti materialov v konservatorstvu in restavratorstvu ter posledično z osnovnimi vzroki ter zakonitostmi propadanja materialov v likovni in restavratorski tehnologiji. Nauči se poznavanja vpliva kemijske strukture, kemijskih lastnosti materialov in fizikalnih vplivov na obstojnost in delovanje, spozna kompatibilnosti in nekompatibilnosti uporabljenih materialov in razume mehanizme nastajanja in propadanja uporabljenih materialov.

Podiplomski študij

Študent pri predmetu spozna temeljne principe vzrokov nastajanja biokorozije, osnov življenja in razmnoževanja mikroorganizmov. Obravnava sodobne postopke in načine sterilizacije ogroženih površin, odstranjevanja biomase gliv s površine različnih materialov kulturne dediščine in postopke za konservacijo. Študent spozna praktične načine reševanja tega zahtevnega mikrobiološkega problema v restavratorstvu in zna povezovati restavratorska znanja s pridobljenimi znanji iz mikrobiologije, naravoslovja, materialov likovnih tehnologij in njihovo uporabo v smislu konservacije in mikrobiološke zaščite.