prof. Dragica Čadež Lapajne

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Študent raziskuje specifike unikatnega in industrijskega oblikovanja ter umetniške keramike. Spoznava in razvija relacije svojega dela v prostorskem in socialnem kontekstu ter spoznava specifike, možnosti in prilagajanja različnih konceptov oblikovanja keramike. Spozna tehniko oblikovanja in okraševanja porcelana. Študent poglobljeno nadgrajuje in razvija znanje na področju oblikovanja forme in površine keramičnih del. Razvija ambientalne zasnove, prezentacijo dela in ga umešča v arhitekturni kontekst.

Skozi delo pri predmetu Keramika III študent utrdi in preveri skozi študij pridobljeno znanje in individualni razvoj. Študent analizira svoje delo in ga suvereno vodi in razvija. Ob razvijanju individualne oblikovalske in umetniške usmeritve spozna nove tehnike in postopke, kot so keramični sitotisk, fotokeramika in krakle glazure. V svoje delo študent vključuje specifiko industrijske proizvodnje in razvija stike in možnosti vključevanja v industrijo.