doc. mag. Emina Djukić

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna osnove fotografskega medija, njegovih možnosti in uporabe na področju vizualnih komunikacij. Nauči se uporabe osnovnih fotografskih tehnik, razume fotografske podobe in spozna zgodovino tako umetniške kot komercialne fotografije. Prepozna tudi delovanje fotografske podobe v različnih medijih.

Ključni cilj predmeta je pridobitev zgodovinskega vpogleda v estetska, tehnološka, socialna in filozofska dogajanja v fotografskem mediju in sposobnost primerjav z istodobnim dogajanjem v drugih medijih. Študent se nauči uporabljati fotografsko tehnologijo, prepozna temeljna področja fotografskega medija, bistvo fotografske podobe in socialno funkcijo fotografije. Podrobneje spozna temeljna področja medija: komercialno fotografijo (moda, oglaševanje, arhitektura) in umetniško fotografijo (pokrajina, portret, intimna fotografija).