prof. dr. Jožef Duhovnik

www.lecad.si predavanja in vaje

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Študent pri predmetu spozna najnaprednejše in razvijajoče se tehnologije in materiale, ki omogočajo načrtovanje inovativnih industrijskih izdelkov in storitev. Spozna najnaprednejše tehnologije za nove koncepte masovne individualizacije industrijskih izdelkov (mass customisation & personalisation) ter usvoji uporabo digitalnih tehnologij v sodobnem oblikovalskem procesu in preizkušanju. Študent pridobi potrebna znanja za uspešno sodelovanje s tehniškimi strokami.