doc. mag. Junoš Miklavc

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Posebnost tega predmeta je, da je načrtovan skozi pojem »integrirana umetniška praksa« in združuje vse vizualne prakse v skladu s projektom zastavljenih individualnih študentovih ciljev. Polje medijske umetnosti študentu omogoča, da skozi svoje lastno delo vključuje video in nove medije v sliko, kip, prostorsko instalacijo in instalacijo na spletu. Študentu, ki si predmet izbere, je omogočeno vstopanje s pozicije njegove osnovne umetniške izkušnje (npr. slikarske ali kiparske) v spreminjanje novih medijev. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih razširjenih umetniških praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna različne načine oblikovanja ilustratorske zamisli in njene pretvorbe v likovno delo. Spozna osnovne ilustracijske in grafične tehnike ter orodja, zakone organizacije vidnega polja, interpretacijo lastne podobe v perorisbi, akvarelu, temperi in akrilu, mimetično slikanje živali, rastlin, žuželk, mineralov in gradiv v različnih agregatnih stanjih, slikanje v naravi in v grafičnih interpretacijah. Spozna in prepozna stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije ter zakonitosti visokega, globokega in ploskega tiska.

Študent pri predmetu opazuje in spoznava optične zakonitosti vidnega sveta. Spoznava in analizira likovne elemente, metodično razvija risbe kot likovne govorice na osnovi risanja po naravi ter razvija kompleksna znanja likovnega jezika skozi uporabo različnih risarskih tehnik, materialov in orodij. Razvija občutek za obliko in prostor ter čut za estetiko. Nauči se risati dane motive, spozna pomen in vlogo risbe kot likovnega jezika, njene lastnosti in zakonitosti. Poleg tega študent razume pomen risbe v oblikovanju, pridobljeno znanje pa zna uporabiti pri vseh predmetih, kjer je potrebno obvladovanje risarskih veščin.

Spoznavanje osnovnih slikarskih metod na osnovah risarskih izkušenj iz prvega letnika. Študent spoznava optične učinke svetlobe, sence, tona in barve v naravi in prenašanje teh izkušenj v slikarski jezik. Pri predmetu se študenta spodbuja, da išče avtorske slikarske govorice, raziskuje kreativne interpretacije motiva ter spoznava slikarske tehnologije in postopke. Poleg tega razvija metode stilizacije v ilustraciji in spoznava principe modelacije in modulacije barve. Spozna vlogo barve in zakonitosti slikarskega izražanja v slikovnem polju, prostorske učinke barv, emocionalni in estetski pomen barve in izrazne možnosti likovnega izražanja v ilustraciji.

Pri predmetu študent spozna temeljna področja ilustracije in uporabo knjižne ilustracije pri oblikovanju. Sreča se z vsemi osnovnimi sestavinami, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma in dojame ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega. Spozna in prepozna tudi stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Študent obvladuje različne žanre in razvija senzibilnost za smiselno in učinkovito uvajanje lastnega stila.

Podiplomski študijski program