doc. mag. Jurij Smole

REFERENCE 2008–2013

2008 Samostojna razstava v Galeriji Velenje
2009 Restavriranje kamnitega oltarja v Vipavskem križu
2010 Mednarodna Pretnarjeva nagrada in nagrada Lirikon
2011 Kiparski simpozij v Štandrežu, Italija
2011 Član mednarodne žirije FIAP
2012 Mednarodna nagrada Nove Evrope Golden drum
2013 Portret rektorja R. S. Pejovnika, UL

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Predmet seznanja študenta s formiranjem enostavnih kiparskih volumnov. Sposoben je analizirati in izdelati enostavne kiparske volumne, izdelati nosilce za glino, poznati lastnosti in tehnološke zakonitosti kiparskih materialov. Oblikovati zna osnovne volumne v glini (modeliranje enostavnih geometrijskih oblik, stilizirane človeške glave po mavčni predlogi), nauči se posameznih tehničnih postopkov, ki so potrebni pri žganju glinenih volumnov, in uporabe mavca v kiparstvu. Pridobi občutek za detajl, zna izdelovati predloge v trajnejšem materialu, zna oblikovati preproste volumne iz žgane gline oziroma mavca in slepi kalup iz mavca.

Predmet seznanja študenta z oblikovnimi značilnostmi kiparskih stvaritev iz različnih zgodovinskih obdobij s pomočjo kiparskega oblikovanja predmetov. Študent se nauči ločiti in spoznati slogovna razmerja v zgradbi in površini. Seznanja študenta s postopki multipliciranja predmetov ter materiali v kiparstvu, nauči se razlikovati različne vrste volumnov in prepoznati oblikovna razmerja iz različnih časovnih obdobij. Kiparsko oblikovanje zna prilagoditi različnim umetnostno zgodovinskim stilom – izdela renesančni in baročni portret. Študent se nauči posameznih tehničnih postopkov zahtevnejših kalupov (kosovni kalup, kalup iz umetnih mas) ter zahtevnejših odlitkov v mavec.

Predmet seznanja študenta s tradicionalnimi materiali – les, kamen, kovina – in z njihovimi oblikovnimi možnostmi ter možnostmi prenosa oblike v omenjene materiale. Nauči se modeliranja in prenosa oblik v reliefni tehniki ter spozna tehnične pripomočke in načine njihove uporabe. Izpopolni se tudi pri oblikovanju zahtevnejših volumnov ter oblikovanju kopij v lesu in kamnu.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Tehnološki pristop h keramičnemu, obarvanemu kipu / Martina Marenčič; mentor Jurij Smole, somentor Matjaž Počivavšek, 2013
  • Vpliv obdelave kamna na njegove površine / Doroteja Erhatič; mentor Jurij Smole, somentor Blaž Šeme, 2012
  • Kiparske tehnike ulivanja aluminija, izdelava figuralnega kipa iz aluminija in video posnetek / Žiga Vojska; mentor Jurij Smole, somentor Dušan Bučar, 2012
  • Kiparski in tehnološki vidiki objekt trouvé-ja / Nina Hrelja; mentor Jurij Smole, 2012
  • Forma in material: Izraznost v reliefu: Razvoj in udejanjanje ideje v različnih feliefnih formah in vpliv uporabe različnih materialov na karakter forme / Mirjam Semolič Sore; mentor Jurij Smole, 2010
  • Les kot moderen kiparski material / Marjeta Medved; mentor Jurij Smole, 2008

Magistrska dela:

  • Aplikativni materiali in tehnike v sodobnem kiparstvu / Živa Kutnjak; mentor Jurij Smole, somentor Alen Ožbolt, 2008
  • Moderne prakse v kiparstvu / Josip Barić; mentor Jurij Smole, 2007