doc. mag. Ksenija Čerče

Opis pedagoga

Ksenija Čerče (1969) je diplomirala (1999) in magistrirala (2002) iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pred tem je med letoma 1988 in 1996 opravila študij na FNT TT Oblikovanje oblačil in tekstilij. Leta 2003 je prejela Fulbrightovo štipendijo za izpopolnjevanje v Združenih državah Amerike, kjer je magistrirala iz videa in sound arta (pri Liz Phillips) na Purchase College State University of New York. Kot aktivna članica Cirkulacije 2 deluje med leti 2007 in 2011. Ustvarja tako na področju slikarstva kot na področju zvočne in video umetnosti, kjer je njeno delo usmerjeno k raziskovanju elementarnih tem : fenomenologiji materialnosti, doživljanju razmerij med vizualnim in slušnim zaznavanjem ter predvsem značaju večplastne soodvisnosti medijev, v katerih se porajajo.

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je zaposlena kot docentka na področju slikarstva.

REFERENCE

Samostojne razstave (izbor)

2012

 • 2006-2012, Veleposlaništvo RS- Berlin, Berlin

2011

 • Dialog Čerče / Vucetić. rec # 21, zvočni video ambient, Umetnostna galerija Maribor, Sodni stolp, Maribor

2009

 • Ephemera, interaktivni 16 kanalni ambisonični ambient, Kunsthaus Graz – MKL, Gradec
 • Še ni brez naslova, Mestna galerija Nova Gorica, Nova Gorica
 • Dialog Vučetić / Čerče. Liquid, 8 kanalni zvočni video ambient, Kulturni centar Beograd, Javno kopališče, Beograd

2006

 • Slišane Slike, Galerija Equrna, Ljubljana

 

Skupinske razstave (izbor)

2014

 • Sodobno slovensko slikarstvo- Prve generacije po letu nič; od Joni Zakonjöek do Suzane Brborovič, Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 60! Panorama, Umetnostna Galerija Maribor, Maribor

2011

 • Sodobna umetnost iz Slovenije, Evropska centralna banka, Frankfurt am Main

2005

 • From the Perception Lab: Sound Show, Pelham Art Center, New York
 • Slovenska umetnost 1995–2005; teritoriji, identitete, mreže, Moderna galerija, Ljubljana

Nagrade (izbor)

 • 2003 Fulbrightova štipendija
 • 2010 Zlata ptica (s Cirkulacijo 2)

Objave (izbor)

 • Ksenija Čerče, Hortus Conclusus, Likovne besede, št. 61/62 zima 2002, pp. 93–97
 • Ksenija Čerče, Hortus Conclusus, v: House Chaos, The Woman and the Destroyed Home Discourse Re-Build, 359°- Network for Local and Subaltern Hermenautics, Skopje, 2003, pp. 96–108
 • 2011 Ksenija Čerče: Čas v sliki in kodiranje transformacij, Likovne besede, št. 94 zima 2011, pp. 32–39

Projekti, ki so bili speljani v okviru študijskega procesa:

 • Preview- art fair Berlin 2013

PREDMETI

Kiparstvo
Dodiplomski študij
Podiplomski študijski program

Študent pri tem predmetu preko individualne povezave s posameznimi problemskimi sklopi slikarstva (kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti) na projekten in eksperimentalen način realizira lastna likovna dela. Pri posegih v polje intertekstualnosti, ki je značilnost sodobne umetnosti, izvaja svoje delo skozi naslednje postopke: mapiranje umetniškega polja, uokvirjanje teme in uprizarjanje pomena. Študent pod mentorskim vodstvom postopno razvija osebno likovno govorico, ki je vezana na raziskovanje evolucijskih pristopov znotraj likovnega medija, kar predpostavlja uporabo starega za uresničitev novega z vsebovanimi individualnimi variacijami ali pa poseg v intertekstualnost tvorjenja podob.

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Pri predmetu se daje poudarek na opazovanje in spoznavanje optičnih zakonitosti vidnega sveta, spoznavanje in analiziranje temeljnih likovnih elementov, metodično razvijanje likovne govorice na osnovi risanja po naravi s poudarkom na umetnostnozgodovinskih slogovnih govoricah področja. Razvijanje kompleksnih znanj likovnega jezika skozi uporabo različnih risarskih tehnik, materialov in orodij s poudarkom na specifičnosti področja. Razvijanje občutka za obliko, prostor in estetiko v različnih umetnostno zgodovinskih obdobjih oz. slogovnih vzorcih. Študent se usposobi za analizo vidnih impulzov in prevod v logiko risarske artikulacije, spozna zakonitosti risbe in njenih oblik manifestacije. Sposoben je artikulirati risbe in njene oblike s poudarkom na različnih umetnostno zgodovinskih obdobjih, obvladuje perspektive, različnih risarskih materialov, tehnik, orodij in slogovnih vzorcev

Pri predmetu študent spoznava osnovne slikarske metode na osnovah risarske izkušnje prvega letnika. Spoznavanje optičnih učinkov svetlobe, sence, tona in barve v naravi in prenašanje le-teh v slikarski jezik. Raziskovanje umetnostno zgodovinskih slogovnih jezikov, njihovo povezovanje in spoznavanje s slikarsko metodologijo in tehnologijo zgodovinskega obdobja. Nauči se osnov tonskega slikarstva in osnov toplo-hladnega kontrasta, spozna modelacijo in modulacijo barve in kompozicijske posebnosti slike (oblika, svetlobna vrednost, ton, barva, gesta). Spozna klasične slikarske tehnike, materiale in orodja, razvija čut za estetiko barve in poznavanje umetnostno zgodovinskih slogovnih značilnosti gotike, renesanse in baroka.

Predmet nadgrajuje znanja iz predmeta Slikanje in tehnike I. Študentu nudi dodatno znanje risarskih in slikarskih veščin s poudarkom na specifičnih nalogah restavratorske prakse. Z njim študent razvija občutek za racionalni in estetski pristop, razumevanje različnih proporcionalnih vrednosti, tipov perspektiv, deformacij, transformacij in slogovnih jezikov.

Podiplomski študijski program