prof. mag. Lucijan Bratuš

Lucijan Bratuš je bil rojen leta 1949 v Vipavi. Jeseni 1967 je bil sprejet na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1971 diplomiral na Oddelku za slikarstvo. Nadaljeval je študij in leta 1973 končal specialko za grafiko pri prof. Marjanu Pogačniku. Od leta 1974 do 1995 je imel status samostojnega kulturnega delavca. V pedagoški proces na ALUO UL je aktivno vključen od leta 1987 (najprej kot zunanji sodelavec, od leta 1995 pa kot redno zaposleni).

Leta 2001 je bil izvoljen v naziv izredni profesor in leta 2007 je postal redni profesor za vizualne komunikacije. Kot gostujoči profesor sodeluje s tujimi akademijami v okviru programa CEEPUS (Cluj, Skopje, Krakov, Zagreb).

Ukvarja se s slikarstvom, umetniško grafiko, kaligrafijo, grafičnim oblikovanjem in teorijo likovne umetnosti. Tipografski in oblikovalski opus obsega oblikovanje črkovnih vrst, znakov, grbov, logotipov in knjižno oblikovanje.

Od leta 1970 razstavlja samostojno in sodeluje na razstavah slikarstva, grafike ter oblikovanja doma in v tujini. Izbor obsega sedemdeset samostojnih in več kot sto sedemdeset skupinskih razstav doma in v tujini. Za svoje delo je prejel 15 nagrad in priznanj. Udeležil se je tudi številnih likovnih kolonij in simpozijev.

Organizira in vodi madnarodno tipografsko delavnico Tipo Brda, kjer je od leta 1997 sodelovalo mnogo domačih in tujih študentov ter predavateljev. Kot somentor je deloval tudi na mednarodnih delavnicah na Kaverljagu v okviru programov ALUO in CEEPUS.

Pomembnejše samostojne razstave

 • 1979: Mala galerija, Ljubljana
 • 1985: Ajdovščina, Novo mesto, Radovljica, Nova Gorica, Koper
 • 1999: Galerija kulturnega centra, Skopje
 • 2009: Pregledna razstava, Ajdovščina, Sežana, Ljubljana, Velenje in Solkan

Pomembnejše skupinske razstave

 • 1979: Slovenska likovna umetnost 1945–1978, Ljubljana
 • 1988: 5. evropski bienale grafike, Heidelberg
 • 1993: XX. mednarodni grafični bienale, Ljubljana
 • 2001: Odtisi s kamna, Litografija v Sloveniji, Ljubljana
 • 2006: Privlačnost matrice, Lesorez v Sloveniji v 20. stoletju MGLC, Ljubljana.

Oblikovalske razstave

 • 1982: Razstava Ilustracija, tipografija, pisava, Subotica (Velika nagrada)
 • 2000: 17. bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana (Častna pohvala)
 • 2005: Bienale vidnih sporočil Slovenije, Ljubljana (Priznanje mentorju)
 • 2006: En font terrible, Deset delavnic Tipo Brda, Ljubljana

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študij
Dodiplomski študijski program

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Dodiplomski študijski program
Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študij
Dodiplomski študijski program

Pri predmetu študent spozna osnovne pojme, potrebne za kreativno manipulacijo mnogoterosti pojava barve-barvna terminologija, barvni krogi, barvne harmonije (analogna, komplementarna, uravnovešena, dominantna), barvni akordi, barvno stopnjevanje, uniformirane kromatske skale, barvni iluzionistnični efekti (atmosferski, globinski, plastični, bleščeči, luminozni, svetlobe in sence, transparentnosti, teksture in barvne palete ipd.). Študent pridobi znanje o zaznavi, kogniciji, barvnih razmerjih oz. barvne harmonije, ki je konkretna osnova za vse nadaljnje interpretacije, razumevanje in uporabnost barve pri vseh zvrsteh oblikovanja in slikanja.

Predmet se osredotoča na spoznavanje razvoja in zgodovine tiska in tiskarskih črk, na seznanjanje s temeljnimi pojmi tipografske terminologije, z osnovnimi tehnikami tiska, osnovami tipografskega preloma in uporabo računalnika pri tipografskem oblikovanju. Študent spozna črkovne vrste glede na različna zgodovinska obdobja in črkovne družine z opisom značilnosti vseh rezov in oblik. Poleg tega pri predmetu spozna osnovne pojme tipografske terminologije, merske sisteme v tipografiji, kodne tabele in črkovne sisteme, predelave črkovnih vrst in znakov za različne jezike, prelom raznih besedil glede na njihov namen in obliko. Spozna tudi sestavne dele teh tiskovin, uporabo različnih likovnih elementov in principov.

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Eksperimenti v tipografiji / Luka Mancini; mentor teoretičnega dela Stane Bernik; mentor praktičnega dela Lucijan Bratuš, 2005
 • Črka v tridimenzionalnem prostoru (teoretični del). Od ploskovite črke do uporabnega predmeta (praktični del) / Katarina Mrvar; mentor teoretičnega dela Stane Bernik, mentor praktičnega dela Lucijan Bratuš, somentor praktičnega dela Vladimir Pezdirc, 2006
 • Oblikovanje črkovne vrste Nouvelle / Mina Arko, mentor Lucijan Bratuš, 2008
 • Preoblikovanje dnevnega časopisa z vpeljavo črkovne vrste po meri /Samo Ačko; mentor Ranko Novak, somentor Lucijan Bratuš, 2009
 • Vizualizacija statistike z uporabo po meri oblikovane črkovne družine / Jure Kožuh, mentor Ranko Novak, somentor Lucijan Bratuš, 2013
 • Koncept celovite brezserifne črkovne družine z desetimi slogi / Žiga Artnak; mentor Lucijan Bratuš, 2013
 • Gotica: od rokopisa do digitalne črkovne vrste / Marin Šantić, mentor Lucijan Bratuž, 2013

Magistrska dela:

 • Oblikovalski pristop k črkovni transkripciji iz latinice v cirilico / Maša Okršlar; mentorja Stane Bernik, Lucijan Bratuš, 2000
 • Črka in računalnik / Tomaž Pilih; mentor Lucijan Bratuš; somentor Stane Bernik, 2004

Doktorska disertacija:

 • Zgodovinski razvoj knjižne tipografije / Klementina Možina, mentor in somentor Lucijan Bratuš in Martin Žnideršič, 2001