doc. Miha Klinar

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Izobraževalni proces pripravi študenta na zahtevno delo v razvoju inovativnih, inventivnih in konkurenčnih proizvodov, sistemov in storitev. Pri predmetu dobi znanje, veščine, spoznajo orodja in načrtovalske tehnike. Študent spozna temeljne koncepte razmišljanja o managementu in razume povezanost med razvojem oblikovanja, upravljanjem in prepletenostjo dejavnikov, od katerih je odvisno uspešno vodenje oblikovalskega procesa, razumevanje znanosti in kreativnega oblikovanja.

Cilj študija v okviru predmeta Upravljanje v oblikovanju III  je, da se študent seznani s kompleksnostjo razvoja  proizvodov, sistemov in storitev ter načeli gospodarnega vodenja procesov s pomočjo znanja, veščin, orodij in načrtovalskih tehnik, ki vključuje poslovne, človeške in tehnične vidike. Prepletenost in kompleksnost problematike se izrazi v prepletenem zajemanju znanj dveh sklopov, ki jih mora študent obvladovati v načrtovanju in vodenju razvojnega procesa od cilja do izdelka/storitve v rokah uporabnika. Študent se nauči uporabljati različne metode in tehnike spodbujanja kreativnosti, mrežnega planiranja (sočasni inženiring), sodobnih tehnologi in dela na terenu z uporabniki. Študent krepi zmožnost samostojnega kritičnega in kreativnega razmišljanja, motiviranja sodelavcev in timov, spodbujanja interdisciplinarnega reševanja nalog in sploh gospodarjenja z viri, razumevanja ciljev uporabnikov, naročnikov in investitorjev.