asist. mag. Nina Dorič Majdič

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Predstavitev vloge dokumentiranja v stroki, seznanitev študentov z vsemi osnovnimi načini dokumentiranja in z združevanjem dokumentarnega gradiva v večje enote, kot so osebne mape, dosjeji, projekti. Študent se nauči pisnega ovrednotenja vrste in stanja poškodb, poznavanje izdelave različnih načinov dokumentiranja umetnine (Poročila o stanju umetnine, Predloga za konservatorski-restavratorski poseg s predračunom in Poročila o konservatorskih – restavratorskih posegih) v sodelovanju z mentorji temeljnih predmetov, ki nadzirajo vsebinski del poročil. Zna narediti grafično in osnovno fotodokumentacijo in pozna osnovne zakonitosti načrtovanja projekta.

Pri predmetu študent razširja, poglablja in vsestransko obvladuje temeljne postopke konserviranja in restavriranja slik na platnu, ki predstavljajo obsežen del slovenske likovne dediščine. Del konservatorsko-restavratorskih postopkov je vezan tudi na ostale nosilce slik, kot sta kovina in papir. Študent spozna tehniko in tehnologijo slik na raznovrstnih nosilcih. Seznani se z glavnimi vzroki propadanja in tipom poškodb, s problematiko raziskovanja stanja umetnin v teh tehnikah, z načrtovanjem konservatorsko restavratorskega posega in izvajanjem neposrednih postopkov na umetninah. Seznani se z materiali, pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin.

Predmet seznanja študenta s tehnologijo in tehniko slik na platnu, kovini, papirju in njihovimi poškodbami, tehnologijo materialov, njihovo pripravo in uporabo pri konserviranju in restavriranju slik na platnu/kovini/papirju. Uči ga razumevanja zgradbe slik, tehnike in tehnologije, razumevanja poškodb na slikah, poznavanja značilnosti, zgodovine, tehnologije in načinov uporabe različnih organskih veziv (lepil, lakov, pigmentov) za konserviranje in restavriranje slik na platnenih nosilcih /kovini, papirju/. Poleg tega se študent spozna s pripravo in uporabo različnih gradiv v konservatorskih-restavratorskih postopkih, načinov preverjanja kakovosti gradiv in kompatibilnosti uporabljenih gradiv.

Podiplomski študij

Pri predmetu študent razširja, poglablja in vsestransko obvladuje temeljne postopke konserviranja in restavriranja slik na platnu, ki predstavljajo obsežen del slovenske likovne dediščine. Del konservatorsko-restavratorskih postopkov je vezan tudi na ostale nosilce slik, kot sta kovina in papir. Študent spozna tehniko in tehnologijo slik na raznovrstnih nosilcih. Seznani se z glavnimi vzroki propadanja in tipom poškodb, s problematiko raziskovanja stanja umetnin v teh tehnikah, z načrtovanjem konservatorsko restavratorskega posega in izvajanjem neposrednih postopkov na umetninah. Seznani se z materiali, pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin.