prof. Ranko Novak

Ranko Novak je bil rojen v Zagrebu leta 1948. Diplomiral je pri prof. Ravnikarju leta 1975 z nalogo Vizualne komunikacije in problemi obveščanja v javnem prometu. Leta 1980 je skupaj s petimi kolegi ustanovil Studio Znak, pet let kasneje je dobil skupaj z Miljenkom Liculom nagrado Prešernovega sklada za leto 1984. Istega leta je dobil Zlato medaljo BIO 10 za celostno podobo predstavitve Skupine Kras. Leta 1986 pa še eno za plakate Mestnega gledališča ljubljanskega. Ti so nagrajeni tudi na Sterijevem pozorju v Novem Sadu s srebrno plaketo, na Borštnikovem srečanju v Mariboru pa s posebnim priznanjem. Leta 1987 je začel predavati na Oddelku za oblikovanje ALU v Ljubljani predmet Načrtovanje vizualnih komunikacij. Leta 1991 je dobil naziv docenta na Oddelku za oblikovanje ALU.

Postavil je številne razstave v Narodni galeriji, Narodnem muzeju, Moderni galeriji, Mestni galeriji Ljubljana ter Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu … Za skoraj vse razstave je oblikoval tudi spremljajoče tiskano gradivo.
Prav tako oblikuje časopise in revije, kot so Telex, Sobotna priloga Dela, Razgledi, Delo, Dnevnik, Dnevnikov Objektiv … Leta 1997 je razstavljal svoja dela v okviru predstavitve Sodobnega slovenskega grafičnega oblikovanja v Art Director’s Clubu v New Yorku in pridobil status izrednega profesorja na Oddelku za oblikovanje ALU. Leta 2000 je bil izvoljen v Upravni odbor Prešernovega sklada. Oblikoval je celostno grafično podobo SAZU-ja leta 2001. S sodelavci – ustanovitelji Fundacije Brumen, ustanove za promocijo kulture vidnih sporočil, je začel novo poglavje pri vrednotenju vizualne kulture s prvim bienalom vidnih sporočil, ki je bil odprt s svečano podelitvijo Brumnovih nagrad v Narodni galeriji v Ljubljani novembra 2003. Od leta 2003 je redni profesor na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. V letih 2004 in 2005 je nadaljeval sodelovanje s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in oblikoval zbornike literatov in glasbenikov članov akademije, oblikoval je monografijo Pregleda hrvaške arhitekture 1900–2000, slikarjev Prančiča, Vrkljana, Gnamuša, Jemca, Šušnika …

REFERENCE 2008–2013

Postavitve in celostne grafične podobe razstav (vabilo plakat, katalog …)

 • Rembrandt, grafike, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2008
 • Risba na slovenskem II, Narodna galerija, Ljubljana, 2009
 • Felicien Rops, Narodna galerija, Ljubljana, 2010
 • Prostori samote, fotografija Milana Pajka, Moderna galerija, Ljubljana, 2010
 • Miljenko Licul, oblikovalec, Narodna galerija, Ljubljana, 2011
 • Art déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2011
 • Podoba svetega. Špansko kiparstvo od 14. do 18. stoletja, Narodna galerija, Ljubljana, 2012
 • Podobe Balkana, Identiteta in spomin v dolgem 19. stoletju, Narodni muzej, Ljubljana, 2012
 • Stane Kregar 1905−1973, Narodna galerija, Ljubljana, 2013

Celostne grafične podobe

 • Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 2010
 • Pedagoški institut, Ljubljana, 2011

Publikacije / knjige / monografije

 • Univerzitetni center v Skopju, monografija, SAZU, Ljubljana 2013
 • Ivo Prančič, slike, objekti, monografija, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Cankarjev dom, Ljubljana, 2013
 • Katalogi, plakati in vabila za Pilonovo galerijo v Ajdovščini: Dušan Tršar, Ignac Meden, Pilonovi prijatelji, Svetozar Križaj, 2008; Zlatko Bourek, Zoran Mušič, 2009; Laura Safred, Svetozar Križaj, Lojze Spazzapan, 2010; Josip Korošec, Mesesnel – Pilon, Pilonova risba, Solna pot, 2013

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Pri predmetu študent razvija ustvarjalne sposobnosti likovnega izražanja misli, čustev in sporočil. Spozna osnovna likovna sredstva in izrazne tehnike v oblikovanju vizualnih komunikacij. Razume vloge in načine delovanja vizualnih znakov v komuniciranju ter vzajemnosti delovanja komunikacijskih znakov in likovno izraznih sredstev. Usposobi se za občutljivo in domiselno likovno izražanje misli in idej ter pretvorbo vizualne realnosti v likovni jezik. Študent pridobi osnovno znanje uporabe grafično oblikovalskih računalniških programov in spozna druga orodja ter sredstva za likovno izražanje. Študent se nauči oblikovati slikovne znake v različnih grafičnih tehnikah in stopnjah redukcije.

Predmet se osredotoča na pridobivanje znanja o načrtovalskih, metodoloških, funkcionalnih, likovno izraznih in tehnoloških vidikih oblikovanja osnovnih sporočilnih sredstev ter razvijanje individualnih ustvarjalnih sposobnosti. Študent se nauči analizirati sporočilni problem in ustvarjalnega, likovnega izražanja danih vsebin. Obvlada različne izrazne tehnike, spozna različne oblikovalske in likovne elemente vidnih sporočil ter funkcionalne in sporočilne lastnosti osnovnih komunikacijskih sredstev. Nauči se uporabljati računalniške programe Illustrator, InDesign, Photoshop.

Poglabljanje in razširjanje znanja in sposobnosti iz predhodnih letnikov. Študent razvija likovno izrazne ustvarjalne sposobnosti, pridobiva načrtovalsko ter metodološko znanje za reševanje vsebinsko in strukturalno zahtevnejših projektnih nalog. Razvija zavest o pomembnosti zgodovine oblikovanja za refleksijo in kritični odnos do sodobnega grafičnega oblikovanja in lastnega ustvarjalnega dela. Poglablja znanja in sposobnosti v izbranih izraznih tehnikah vizualnega komuniciranja ter zahtevnejših sestavljenih in serijskih komunikacijskih sredstev, kot so knjiga, katalog, serija oglasov, serija plakatov, embalaža, komunikacijska akcija in celostna podoba. Nauči se kritično analizirati izbrana področja, obdobja in pomembne avtorje vizualnih komunikacij.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Slovenija skozi objektiv za slepe / Kaja Kopitar; mentor Ranko Novak, 2013
 • Preoblikovanje vizualne identitete Archive / Aljaž Vesel; mentor Ranko Novak, 2013
 • Oblikovanje celostne grafične podobe za televizijo: GeaTV / Goran Ivašić; mentor Ranko Novak, 2013
 • Vizualizacija statistike z uporabo po meri oblikovane črkovne družine / Jure Kožuh; mentor Ranko Novak, somentor Lucijan Bratuš, 2013
 • Oblikovanje knjižnega vodnika Slovenska pisateljska pot / Lena Likar; mentor Ranko Novak, 2013
 • Oblikovanje blagovne znamke izdelkov suhe robe / Špela Rihar; mentor Ranko Novak, 2012
 • Informacijska in orientacijska grafika v mestu Ljubljana / Miha Kosmač; mentor Ranko Novak, 2012
 • Celostna podoba serije embalaž Abigenol / Matjaž Vitez; mentor Ranko Novak, 2012
 • Celostna grafična podoba blagovne znamke Zvezda / Gaja Mežnarić Osole; mentor Ranko Novak, 2011
 • Časovna banka Slovenije / Tibor Kranjc; mentor Ranko Novak, 2011

Magistrska dela:

 • Sistemi prostorske orientacije z analizo obstoječega stanja / Natalija Nikpalj Polondak; mentor Ranko Novak, 2013
 • Generiranje celostnih grafičnih podob na primeru 25. mednarodnega festivala Druga godba 2009 / Karlo Medjugorac; mentor Ranko Novak, somentor Peter Skalar, 2010
 • Knjiga kot interakcija med osebo in objektom / Sabina Rešić, mentor Ranko Novak, 2007
 • Celostna grafična podoba visokošolskih ustanov za umetnost v Ljubljani / Tomato Košir; mentor Ranko Novak, somentor Peter Skalar, 2007
 • Sintaktična vloga simbola in znaka kot temeljnih elementov vizualnih identitet v komunikacijskem prostoru; Priročnik vizualne identitete Cankarjevega doma / Maja Gspan; mentor Ranko Novak, somentor Stane Bernik, 2007
 • Načrtovanje sistemov blagovnih znamk v okviru celostnih grafičnih podob. Prenova znaka in sistematizacija celostne grafične podobe družbe Petrol v okviru opredeljene identitete strategije / Katarina Klemen Kovačič; mentor Ranko Novak, somentor Stane Bernik, 2005