izr. prof. dr. Janez Strehovec

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študent se seznani z osnovnimi značilnostmi informacijske družbe, se spozna s temeljnimi koncepti komuniciranja, ki nastajajo z novimi mediji, in se usposablja za uporabo teoretskega aparata, ki je bistven za prepoznavanje današnjih kulturnih obratov.

Študent pridobi zmožnost uporabe osnovnih študij in teorij, aktualnih za kulturo našega časa. Dobi najpomembnejše temeljne informacije o sodobnih teoretskih tokovih (kulturnih študijah, o feministični teoriji, psihoanalizi, fenomenologiji, poststrukturalizmu), razumljenih kot spodbujevalcih sprememb v mišljenju in oblikovanju. To mu pomaga pri razvijanju novih umetniških praks in prostorov delovanja.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program

Študent pridobi zmožnost uporabe osnovnih študij in teorij, aktualnih za kulturo našega časa. Dobi najpomembnejše temeljne informacije o sodobnih teoretskih tokovih (kulturnih študijah, o feministični teoriji, psihoanalizi, fenomenologiji, poststrukturalizmu), razumljenih kot spodbujevalcih sprememb v mišljenju in oblikovanju. To mu pomaga pri razvijanju novih umetniških praks in prostorov delovanja.