izr. prof. mag. Žiga Kariž

REFERENCE 2008–2013

Samostojna razstava:
2011 – “Lost Paradise”, Moderna galerija, auditorium, Ljubljana, Slovenija (samostojna razstava, v sodelovanju z Vasjo Cencičem)

Skupinske razstave:
2013 – Dear Art, Calvert 22, London, Velika Britanija
Reality Is Not Enough, Moscow Museum of Modern Art, Moskva, Rusija
2011 – Art is Not the Cosa Nostra, Italijanski pavilion, 50. mednarodna razstava, Beneški Bienale, Benetke, Italija
Scenarious About Europe, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, Nemčija
MSUM: The Present and Presence, MSUM, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, Slovenija (skupinska razstava)
2010 – Hočemo biti svobodni, kot naši očetje, MGLC, Ljubljana, Slovenija
2008 – transmediale.08 – CONSPIRE…, Das Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Nemčija

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študent spozna osnovne parametre gradnje likovnega prostora in njegovega pomena za umetniško razumevanje in občutenje sveta. Spozna osnovne načine in pripomočke za predstavljanje tretje dimenzije na dvodimenzionalni površini (viziranje, perspektiva, prostorski ključi) in razume pomen obravnavanja formata kot primarne risbe. Osvoji risanje in slikanje predmetov, figur in prostora kot tridimenzionalnih oblik, ki se projicirajo na dvodimenzionalno površino tako, da prek razvidnosti izpostavljenih razmerij (ki so tudi značilnosti predmeta upodobitve) omogočajo predstavo in iluzijo dejanskega predmeta in prostora. Spozna barvne značilnosti, barvne kontraste in vlogo lokalne barve, ki predstavlja vidno zaznavo predmeta.

Podiplomski študijski program
Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent pri tem predmetu preko individualne povezave s posameznimi problemskimi sklopi slikarstva (kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti) na projekten in eksperimentalen način realizira lastna likovna dela. Pri posegih v polje intertekstualnosti, ki je značilnost sodobne umetnosti, izvaja svoje delo skozi naslednje postopke: mapiranje umetniškega polja, uokvirjanje teme in uprizarjanje pomena. Študent pod mentorskim vodstvom postopno razvija osebno likovno govorico, ki je vezana na raziskovanje evolucijskih pristopov znotraj likovnega medija, kar predpostavlja uporabo starega za uresničitev novega z vsebovanimi individualnimi variacijami ali pa poseg v intertekstualnost tvorjenja podob.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Plastena panorama: analiza lastnega dela / Nastja Mezek; mentor Žiga Kariž, 2013
  • Sinteza med predmetnim in abstraktnim v slikovnem polju skozi analizo lastnega dela in del izbranih / Anamari Hrup; mentor: Žiga Kariž, somentorica Uršula Berlot, 2012